MUSEOVETURISEURA RY:N TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2016


Museoveturiseura ry:n toiminnan tarkoitus on ylläpitää Veturimuseota ja kehittää museon toimintaa Akaan kaupungin kanssa solmitun yhteistyösopimuksen mukaisesti. Sopimuksen edellyttämänä yhteistyöelimenä on toiminut Veturimuseon hoitokunta, jossa seuralla on ollut kaksi edustajaa. Seuran toiminta on ollut pääasiassa veturien, pienesineistön ym. museokaluston kunnostamista.

Museoveturiseura toimii yhteistyössä Suomen Rautatiemuseon kanssa museonhoidollisissa tehtävissä vuonna 2008 allekirjoitetun sopimuksen mukaisesti.

1. Hallitus

Marko Anttila, puheenjohtaja
Juha Solin, sihteeri
Kaija Lahtola-Kukila, rahastonhoitaja
Jani Hoivala, varajäsen
Jukka Tuominen, varajäsen

2. Kokoukset

Yhdistyksen vuosikokous järjestettiin lauantaina 5.3.2016 Akaan kaupungin kulttuuritalo Laaksolassa Toijalassa. Seuran hallitus on vuoden mittaan kokoontunut tarpeen mukaan.


3. Jäsenet

Vuoden 2016 lopussa jäseniä oli 89 henkilöä, toimintavuoden aikana 19 henkilöä oli jättänyt jäsenhakemuksensa. Vuonna 2015 vastaavat lukumäärät olivat 69 ja 14.


4. Toiminnantarkastajat

Seuran sääntömääräisessä vuosikokouksessa toiminnantarkastajiksi valittiin Manu Salminen ja Pekka Mattila.


5. Edustukset

Seuran vuosikokouksessa Veturimuseon hoitokuntaan (Akaan kaupungin toimielin) seuran edustajiksi nimettiin Marko Anttila ja Ilkka Tuominen. Juuso Hyvärinen toimi kaupungin edustajana sekä puheenjohtajana hoitokunnassa. Hoitokunta kokoontui vuoden aikana kolme kertaa.

Suomen Museorautatieliitto ry:n (MRL) kevät- ja syyskokouksessa seuraa edusti Marko Anttila. MRL:n toiminnantarkastajana toimi Museoveturiseuran jäsen Juuso Hyvärinen vuoden aikana.


6. Avustukset

Postimuseo lahjoitti puukorisen postivaunu Po nro 9826:n Museoveturiseuralle.

Move5-veturin jäähdyttäjän hiekkapuhallus paikallisen yrittäjän toimesta.

Yhdistyksen vuoden 2016 aikana edesmenneen jäsenen Juhani Pulkkisen rautatiekirjallisuuskokoelma lahjoitettiin Museoveturiseuralle, ja erityisesti ns. työkirjakokoelma säilytettäväksi Veturimuseon tiloissa tutkijoiden käyttöön.

Yhdistys on saanut avustuksena halkoja "Jumbolle&qyor;. Ruohonleikkuri on saatu lahjoituksena yksityishenkilöltä.

Lisäksi vuoden aikana yhdistys on saanut yksittäisiä eriä rautatieaiheista materiaalia lahjoituksina yksityishenkilöiltä.


7. Kunnostustoiminta ja kalusto

Talkoopäiviksi sovittiin Vuosikokouksessa kesäkaudelle 2016 lauantaipäivät 16.4., 30.4. 14.5., 28.5., 11.6., 9.7., 6.8., 20.8., 17.9. ja 15.10. Veturimuseon lipunmyyntiä hoidettiin talkoovoimin 26.8.-31.8. ja 3.9.2016 sekä yksittäisinä päivinä palkatun henkilökunnan sijaisena. Viimeisenä mainitun syyskuun päivän aukiolo oli osana Akaan Hunajaviikkoa tapahtumaa.

Postivaunujen Po nrot 9811 ja 9826 siirto ja Postin varikon yksityisraiteen raivaus tätä varten. Postivaunu jätettiin säilytykseen tallin pilttuuseen, siistittiin sisäisesti ja ulkoisesti, mm. paikkamaalaamalla. Vaunun Po 9811 omistaja Höyryveturimatkat 1009 Oy nouti vaunun syksyn kuluessa.

Move5–dieselveturia kunnostettiin kesän aikana käynnistyskuntoiseksi. Höyryveturille Vr2 nro 964 tehtiin kunnostustoimenpiteitä.

Piha-alueen istuinpenkkejä kunnostettiin. Hankittiin kirjallisuutta yhdistyksen omaan myyntiin.

Kääntöpöydän lankutus uusittiin suurelta osin loppuvuoden aikana. Liikennevirasto antoi luvan materiaalin hankintaan kustannuksellaan.


8. Tiedottaminen

Seura ja jäsenet ovat jakaneet tietoa Veturimuseosta ja toiminnasta pääasiassa henkilökohtaisten kontaktien välityksellä. Jäsenille lähetettiin seuran kesäkauden toimintaa ja ajankohtaisia asioita käsittelevää jäsentiedote keväällä jäsenmaksulomakkeiden yhteydessä.

Veturimuseon Juhannustapahtumasta ilmoitettiin paikallisissa alueen lehdissä ja verkossa Akaan kaupungin henkilökunnan avustuksella. Veturimuseon Facebook-sivusto on ollut aktiivisessa käytössä. Veturimuseon omalla verkkosivustolla on tiedotettu ajankohtaisista asioista.


9. Vakuutukset

Seuralla on kertomusvuonna ollut talkoolaisten tapaturmavakuutus eli järjestäjän vastuuvakuutus ja Frichs SA-402 -moottoriveturin deponoineen Sotamuseon edellyttämä teollisuuden palovakuutus kyseiselle veturille. Höyryveturi Tv1 nro 933 "Jumbolla" on vakuutus veturitallin alueen kattava vakuutus.


10. Tapahtumat ja muu toiminta

Jumbo Tv1 933 osallistui kutsuttuna Liikenneviraston järjestämään Rata 2016 –seminaariin Turun Logomo-keskuksessa.

Museokauden avajaiset ja Hämeenlinna-Tampere-Turku-rautatien 140-vuotisjuhla ja Veturimuseon 30-vuotisjuhlatilaisuus juhannuspäivänä 25.6.2016.

Toijala-Valkeakoski-radalla ajettiin museojuna lauantaina 6.8.2016 HMVY:n kalustolla.

Seura osallistui Akaan Vanhempainverkosto ry:n järjestämään yhdistysten tapahtumaan Viialan Metsälinnassa 17.9.2016.

Lisäksi muiden yhdistysten edustajia ja vierailijaryhmiä vastaanotettiin Veturimuseolla yhdistyksen jäsenten opastuksella.


11. Talous

Tuloslaskelma 31.12.2016

 20162015
Varsinainen toiminta  
Tuotot  
Tuotot2 079,142 541,75
Tapahtumat3 726,005 467,58
Tuotot yhteensä5 805,148 009,33
Kulut  
Kulut-618,69-1 166,15
Tapahtumat-312,57-806,41
Henkilöstökulut-1 255,50 -301,87
Kaluston kunnostus-6 459,02-3 847,54
Kulut yhteensä-8 645,78-6 121,97
 
Tuotto-/kulujäämä-2 840,641 887,36
 
Varainhankinta  
Tuotot (jäsenmaksutuotot)1 485,001 210,00
Kulut-65,00-80,00
Varainhankinta yhteensä1 480,001 130,00
Tuotto-/kulujäämä-1 420,643 017,36
 
 
Tuotto-/kulujäämä3 017,36-536,79
 
Sijoitus- ja rahoitustoiminta  
Tuotot (korkotulot)7,616,25
Yhteensä7,616,25
Tuotto-/kulujäämä-1 413,033 021,61
 
Tilikauden tulos-1 413,033 021,61
Tilikauden ylijäämä-1 413,033 021,61

Tase 31.12.2016

 20162015
VASTAAVAA  
Pysyvät vastaavat  
Sijoitukset (Move1-osuudet)500,00500,00
Vaihtuvat vastaavat  
Rahat ja pankkisaamiset8 445,1710 370,20
*Yhteensä8 445,1710 370,20
 
VASTATTAVAA  
Oma pääoma  
Edellisten tilikausien ylijäämä10 269,70 7 246,09
Tilikauden yli-/alijäämä-1 413,03 3 023,61
Lyhytaikainen  
Ostovelat118,50600,50
Lyhytaikainen yhteensä118,50600,50
*Yhteensä8 975,1710 870,20


Takaisin