MUSEOVETURISEURA RY:N TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2017


1. Toimintasuunnitelma

Seuran tärkein toimintamuoto on Veturimuseon ylläpito ja kehittäminen Akaan kaupungin kanssa solmitun yhteistyösopimuksen mukaisesti. Seura toimii yhteistyössä muiden rautatiealan museoiden ja kaluston kunnostajien kanssa Rautatiemuseoiden ja -harrastajien liitto ry:ssä sekä mahdollisissa muissa alan edustajien neuvottelutilaisuuksissa sovittujen periaatteiden mukaisesti.

Seura toimii yhteistyössä Akaan kaupungin ja Suomen Rautatiemuseon välillä joulukuussa 2008 allekirjoitetun sopimuksen mukaisesti.

Seura osallistuu mahdollisuuksien mukaan Veturimuseon pienesineistön hankintaan. Ylläpidetään luetteloa seuran omistamasta esineistöstä Veturimuseon esineluettelon yhteydessä.

Seuran jäseniä pyritään aktivoimaan kaluston kunnostus ja huoltotöihin. Veturitallin yleisestä siisteydestä pidetään huolta sekä järjestetään museon esineistöä ja kokoelmia.

Käytettävissä olevien resurssien mukaan, kohdistetaan toimintaa seuraaviin kohteisiin.

Kääntöpöydän kunnostusta jatketaan. Kunnostusmateriaalit ovat varastoituna veturitalliin.

Postivaunun Po nro 9826 katto kunnostetaan.

Vr2 nro 964 äAnkanä kattilaa kunnostetaan.

Postivaunun ja ä,Ankanä kunnostukseen haetaan apurahaa Museovirastolta. Myös muita apurahalähteitä pyritään käyttämään.

Järjestetään juhannuspäivänä tapahtuma Suomi 100 vuotta -juhlatapahtumana Veturimuseolla.

Osallistutaan Akaan kaupungin järjestämään äAkaa 10ä -vuotta tapahtumaan Veturimuseolla.

Seura osallistuu mahdollisuuksiensa mukaan erilaisiin tapahtumiin ja näyttelyihin ja avustaa toiminta-alueellaan mahdollisesti järjestettävän nostalgialiikenteen järjestelyissä.


2. Talousarvio

Tuotot20172016
Jäsenmaksut1 500,001 300,00
Tapahtumat1 000,001 500,00
Korkotulot0,0020,00
Matkamuistojen myynti2 000,002 500,00
Avustukset, kaupunki6 000,000,00
Avustukset, muut5 000,00200,00
Yhteensä15 500,005 520,00
 
Kulut20172016
Tapahtumat1 000,00640,00
Hallintokulut1 000,000,00
Pankkikulut0,0080,00
Toimistokulut0,00300,00
Matkamuistojen ostot1 000,001 000,00
Vakuutukset500,00500,00
Kaluston kunnostus5 500,002 500,00
Palkkakulut6 000,000,00
Museohankinnat500,00500,00
Yhteensä15 500,005 520,00


Takaisin